Colaboradores

Nexe Fundació és una entitat que treballa des de fa 40 anys amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies i defensar els seus drets. Al llarg de la seva trajectòria, ha creat una xarxa de serveis innovadors i pioners – reconeguts en l’àmbit estatal i europeu – per donar resposta a les necessitats dels infants i les seves famílies, afavorint la seva autonomia i socialització.

Així mateix, compartim la nostra expertesa formant altres professionals, desenvolupant projectes de recerca i sensibilitzant la societat.

https://nexefundacio.org/