Col·laboradors

Dasi Informàtica és membre del Consell Assessor d’Empreses de la Fundació TicSalut , que és l’òrgan assessor i de participació de les empreses col·laboradores amb la Fundació TicSalut. Les entitats membres col·laboren amb la Fundació en la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’àmbit de la salut.

http://www.ticsalut.cas/consells-assessors/membres-consell-empreses/