Firma Biomètrica i Firma Remota

VIDsigner

La Firma Biomètrica és la més utilitzada en salut, tant al sector públic com al privat, ja que és l’única que proporciona informació sobre la pressió, el traç i la velocitat de la signatura.
Té el mateix valor que la signatura escrita presencial (sobre paper) en consentiments informats, ordres mèdiques, observacions, clàusules de confidencialitat, i documents rellevants que requereixen la signatura de pacients i facultatius, assegurant-ne la no alteració per part de tercers.
DASI treballa amb VIDsigner https://es.validatedid.com/ vidsigner
Per a aquest servei, cal adquirir un dispositiu vàlid compatible capaç de llegir aquesta informació ( comprovar compatibilitat ) i contractar el paquet de signatures ( plans i preus ) que més s’adapti a les necessitats del teu centre.