Col·laboradors

El CPLGA vigila l’exercici de la professió a Galícia i exerceix la representació i la defensa dels interessos generals dels logopedes en aquesta comunitat autònoma. Un dels seus principals objectius és donar visibilitat a la important tasca exercida pels professionals de la logopèdia.

#SoyLogopedaEnQuèPucAjudar-te

#LosLogopedasDonemUnPasso

https://www.cplga.es/