Col·laboradors

El Col·legi Oficial de Logopedes del País Basc és la representació institucional que vetlla per l’ordenació de l’exercici de la professió i la defensa dels drets i interessos professionals dels Logopedes .

https://colegiologopedaspv.com/