Col·laboradors

El Col·legi de Logopedes de Catalunya, és l’associació de caràcter professional integrada pels qui exerceixen aquesta professió a Catalunya, que vetlla en tot moment per la millora de la professió, i per això treballa coordinadament amb universitats, associacions i administracions públiques, i estableix ponts i convenis per enfortir el dia a dia dels seus col·legiats.

Dasi Informàtica i el CLC, tenen signat un conveni de col·laboració per facilitar l’adquisició dels nostres programes als col·legiats que hi estiguin interessats.

http://www.clc.cat/ca/area-col-legial/avantatges-per-a-col-legiats