Col·laboradors

El Col·legi de Logopedes Andalusia és una corporació de dret públic integrada pels logopedes col·legiats a Andalusia i les seves finalitats són l’ordenació de l’exercici de la professió, la seva representació institucional, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris de serveis dels seus col·legiats.

El Col·legi Oficial de Logopedes d’Andalusia treballa coordinadament amb universitats, associacions i administracions públiques, establint ponts i convenis per enfortir i afavorir el dia a dia dels col·legiats.

Dasi Informàtica i COLOAN han signat un conveni de col·laboració per facilitar als col·legiats interessats l’adquisició d’aplicacions i serveis de gestió tecnològica per als centres sanitaris.

https://coloan.org/home