Col·laboradors

APTA ofereix un servei especialitzat en assessoria econòmica, legal i empresarial destinat als professionals de les teràpies alternatives, als quals ofereixen serveis a l’àmbit legal i professional perquè puguin desenvolupar la seva activitat amb plena confiança i seguretat.

A més, integra una entitat sense ànim de lucre que difon i promou l’ús d’aquestes teràpies, així com l’ordenació dels professionals i la protecció dels interessos del sector.

http://www.terapiesalternatives.org/